NIU Department of Mathematical Sciences - Faculty

NIU Math: Yoopyo Hong

Yoopyo Hong

Associate Professor
Matrix Analysis

Watson Hall 371   phone: 753-6769 (intercom 48)
e-mail: yhong@niu.edu
Web page    

Courses:
M230 section 6, CALCULUS II
  MWRF   2:00 pm - 2:50 pm   DU 318
M232 section 3, CALCULUS III
  MWRF   11:00 am - 11:50 am   DU 310

Office hours:
  MWF   3:00 pm - 4:00 pm   WH 371