NIU Department of Mathematical Sciences - Faculty

NIU Math: Yoopyo Hong

Yoopyo Hong

Associate Professor
Matrix Analysis

Watson Hall 346   phone: 753-6744 (intercom 23)
e-mail: hong@math.niu.edu
Web page